Jedan od detalja tvrdog diska je skakač ili džemper. To je bio važan dio zastarjelog HDD-a koji radi u IDE modu, ali se može naći u modernim hard diskovima.

Svrha skakača na tvrdom disku

Prije nekoliko godina tvrdi diskovi podržavaju IDE način, koji se sada smatra zastarjelim. Priključuju se na matičnu ploču putem posebne petlje koja podržava dva diska. Ako na matičnoj ploči ima dva IDE priključka, možete spojiti do četiri HDD-a.

Ova petlja izgleda ovako:

IDE petlja

Glavna funkcija skakača na IDE diskovima

Da bi se sustav pravilno punio i radio, spojene diskove moraju biti unaprijed konfigurirane. To se može učiniti s ovim vrlo skakačem.

Zadatak skakača je odrediti prioritet svake od diskova povezanih s petljom. Jedan tvrdi disk mora uvijek biti gospodar, a drugi mora biti rob. Uz skakač za svaki pogon i navedeno je odredište. Glavni disk s instaliranim operativnim sustavom je Učitelj, a dodatni je Slave.

Skakač na IDE disku

Za podešavanje ispravnog položaja skakača na svakom HDD-u nalazi se uputa. Izgleda drugačije, ali uvijek je vrlo lako pronaći.

Upute za džemper 1

Na tim slikama možete vidjeti nekoliko primjera uputa za džemper.

Uputa za skakač 2

Dodatne kratkospojne funkcije za IDE diskove

Osim glavne svrhe skakača, postoji i nekoliko dodatnih. Sada su također izgubili važnost, ali u određeno vrijeme moglo bi biti potrebno. Na primjer, postavljanjem skakača u određenom položaju moguće je povezati glavni mod s uređajem bez identifikacije; koristiti drugi način rada s posebnim kabelom; ograničite vidljivi volumen pogona na određenu količinu GB (to je važno kada stari sustav ne vidi HDD zbog "velike" količine prostora na disku).

Takve mogućnosti nisu dostupne za sve HDD-ove, a njihova dostupnost ovisi o određenom modelu uređaja.

Skakač na SATA diskovima

Skiper (ili mjesto za njegovu instalaciju) prisutan je na SATA pogonima, no njegova se namjena razlikuje od IDE diskova. Nestao je potreba dodjeljivanja Master ili Slave tvrdog diska, a korisnik jednostavno povezuje HDD na matičnu ploču i jedinicu napajanja pomoću kabela. Ali možete koristiti skakač u vrlo rijetkim slučajevima.

Neki SATA-ima jastučiće koji u načelu nisu namijenjeni za djelovanje korisnika.

Za određeni skakač SATA-II već može imati zatvoreno stanje u kojem se smanjuje brzina uređaja, na kraju je jednak SATA150, ali možda SATA300. Ovo se koristi kada postoji potreba za kompatibilnošću s određenim SATA kontrolerima (na primjer, ugrađeni VIA čipseti). Važno je napomenuti da takvo ograničenje gotovo da nema utjecaja na rad uređaja, razlika za korisnika gotovo je neprimjetna.

U SATA-III mogu se nalaziti i skakači koji ograničavaju brzinu rada, ali obično to nije potrebno.

Skakači za Sata diskove

Sada znate što je namijenjen jumperu na tvrdom disku različitih vrsta: IDE i SATA, te u kojim slučajevima treba koristiti.